Τα συστήματα εξάτμισης της HKS μπορούν να συμπληρωθούν με εφαρμογές μεσαίων τμημάτων σωληνώσεων για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων και ροής καυσαερίων.