Το HKS SLD είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που αποσκοπεί στην εξάλειψη του εργοστασιακού κόφτη ταχύτητας του οχήματος. Κατά την διάρκεια αγώνων dragster, track day, ή time attack ο εργοστασιακός κόφτης ταχύτητας του αυτοκινήτου μπορεί να παρεμποδίσει τις επιδόσεις του. Τα νέα SLD Type III έρχονται πλέον σε πολλές και διάφορες εκδόσεις για να εφαρμόζονται και σε οχήματα με CANBUS επιτρέποντας την λειτουργία του αντικόφτη τελικής σε πιο πολύπλοκες ECU.