Το HKS FCD είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που αναπτύχθηκε για να αυξήσει το ποσοστό καύσιμου μείγματος στα εργοστασιακά υπερτροφοδοτούμενα οχήματα . Καθώς γίνονται τροποποιήσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα το εργοστασιακό πρόγραμμα του αυτοκινήτου ρίχνει αισθητά το ποσοστό του μείγματος σαν μια cut-off failsafe διαδικασία. Τα συμπτώματα από τη μείωση των καυσίμων είναι κόμπιασμα του μοτέρ, ή / και άναμμα διαγνωστικών δεικτών (check engine).

Το ηλεκτρονικό σήμα από το FCD, θα αυξήσει το επίπεδο περικοπής των καυσίμων επιτρέποντας να σηκώσουμε πίεση υπερπλήρωσης χωρίς μείωση των καυσίμων ή check engine. Η εγκατάσταση του FCD έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται εύκολα και με το VPC / F-CON ή την εργοστασιακή ECU.

Προειδοποίηση: Λόγω των χαρακτηριστικών του προϊόντος αυτού, υψηλότερες των συνιστώμενων ή επισφαλείς πιέσεις μπορεί να επιτευχθούν με την εγκατάσταση και τη χρήση του FCD. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα μηχανικά μέρη του κινητήρα του οχήματος. Προτείνουμε την αναβάθμιση παροχής καυσίμου και την επίσκεψη σε ειδικευμένο τεχνικό, πριν την αγορά και χρήση της FCD.Product Part Number Remarks
4501-RA002 For MAP Sensor Vehicles STD Type
4501-RN003 For Hot Wire type vehicles Type H
4501-RM003 For Flap Type Vehicles Type K3