Κατά την επιδίωξη της βέλτιστης απόδοσης των καυσαερίων, ο καταλυτικός μετατροπέας ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Καθώς ανεβαίνει η απόδοση και αυξάνονται οι ροές των καυσαερίων, οι εκπομπές και τα επίπεδα θορύβου τείνουν να ανεβούν επίσης. Η HKS διεξήγαγε εκτενείς δοκιμές με ιδιόκτητο μετρητή εκπομπών καυσαερίων και δημιούργησε μια μεγάλη βάση γνώσεων στην οποία βασίζει την τρέχουσα σειρά των καταλυτικών μετατροπέων της. Το αποτέλεσμα είναι ένας 150cell καταλυτικός μετατροπέας που υπερέχει τόσο σε ροή καυσαερίων όσο και σε ιδιότητες μείωσης των εκπομπών. Με σχήμα σε οβάλ σχεδιασμό, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς κατασκευαστές, η επιφάνεια των κυψελών είναι αυξημένη σε σύγκριση με τα στρογγυλεμένα σχέδια συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Ο 150cell σχεδιασμός δίνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της ροής των καυσαερίων, των επιδόσεων και τη μείωση των εκπομπών. Τα πτερύγια έχουν σχεδιαστεί στα 0,1 χιλιοστά, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα. Όλα τα kit για όλα τα οχήματα, είναι bolt on για τοποθέτηση με διαθέσιμες universal εφαρμογές για custom ή μη εξατμίσεις σε οβάλ ή στρόγγυλο τύπο. Οι περισσότερες εφαρμογές καταλυτικού μετατροπέα συμμορφώνονται με τα ιαπωνικά πρότυπα εκπομπών ρύπων αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση για συμβατότητα με τα νομικά πρότυπα εκπομπών εκτός της Ιαπωνίας.