Το HKS EIDS έχει αναπτυχθεί για την άμβλυνση του σήματος στον MAF. Με buffering αυτές οι διακυμάνσεις του EIDS αποτρέπουν την διακοπή λειτουργίας του κινητήρα ή οποιοδήποτε κόμπιασμα συνδέεται με τις αιφνίδιες ανισορροπίες στην αναλογία αέρα / καυσίμου των οχημάτων, που είναι εξοπλισμένα με MAF και χρησιμοποιούν βαλβίδες εκτόνωσης αέρα.