Η HKS Super SQV (Sequential Blow Off Valve) χρησιμοποιεί μια μοναδική δομή βαλβίδας και ένα σύστημα διαχείρισης διαδοχικότητας πίεσης , το οποίο επιτρέπει χαμηλές ή υψηλές πιέσεις υπερπλήρωσης. Ο σχεδιασμός της είναι τύπου pull και έτσι εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία ανεξαρτήτως πιέσεως υπερπλήρωσης. Σε μαύρο limited edition χρώμα.